Stenderup Skole og Børnehave

Stenderup Skole og Børnehave er beliggende i landsbyen Stenderup-Krogager i et naturskønt område ca. 10 km sydvest for Grindsted.
Skole og børnehave er kendetegnet ved et godt samarbejde med forældre, glade og aktive børn, en dygtig medarbejderstab og en meget stor opbakning fra lokalsamfundet.

Skolen har skiftet navn til Lynghedeskolen Stenderup, men omtales i daglig tale stadig som Stenderup Skole. Navneskiftet opstod som en konsekvens af, at skolen blev en underafdeling af Lynghedeskolen Søndre i Grindsted. Lynghedeskolens hjemmeside, som er gældende for både Stenderup og Søndre, finder du lige HER.

Skolen

Stenderup Skole er et-sporet med elever i 0. – 6. klasse. Der arbejdes med aldersblandet undervisning, undervisning i hold og undervisning på årgangen. Skolen har landsbyordning, hvilket betyder, at børnehave, SFO og skole drives sammen. Vi har rullende skolestart 4 gange om året og har særlig fokus på overgangen fra børnehave til skole samt på skoleskiftet (overgangen) fra Stenderup Skole til Søndre skole, der ligger i Grindsted.

Vi ønsker, at Stenderup Skole og Børnehave skal være et udviklende og trygt sted for børn og voksne og har fokus på, at trivsel og omsorg er med til at styrke fællesskabet. Vi har særlig fokus på faglighed og vægter, at alle elever udfordres og bliver så dygtige, de kan. Skoledagen varieres, så elever bl.a. gennem bevægelse og leg opnår størst mulig læring. Hver fredag har vi fordybelsesdag, hvor elever og lærere har en større mængde sammenhængende tid inden for det samme fagområde. Det giver mulighed for tid og ro til at fordybe sig, til undring og til at lade sig rive med af noget, der er spændende og motiverende. Der er plads til projekter, der får de kreative, innovative og entreprenante tankegange i spil hos eleverne. Læring og kreativitet er nøgleord.

Skolen har en god beliggenhed med åbne udeområder, hvor der er adgang til frisk luft og leg i naturen. Her kan nævnes ”skoven”, hvor der bygges huler, bakken, der flittigt bruges, når der falder sne. Så har vi Ravnsborg, som er et overdækket udeundervisningslokale. Her er der også bålplads. Inden for gåafstand har vi Ansager Å, hvor dyrelivet under vandet undersøges i naturfag. Vi har Teglgårdshallen, hvor idrætstimerne foregår i vinterhalvåret. I sommerhalvåret foregår det udendørs på skolens boldbaner eller multibanen.
Hvert år har vi musical på skolen, hvor alle elever fra mellemtrinnet samarbejder om dette projekt, der munder ud i en stor forestilling, der vises til skolefesten. Alle har en funktion, nogle syr kostumer, andre laver kulisser, synger og/eller spiller musik eller har en rolle i stykket.

På Stenderup Skole er man med i et fællesskab, hvor faglighed, samarbejde og kreativitet går hånd i hånd. Vi har fokus på børns læring. På Stenderup Skole samarbejder de voksne – lærere/forældre – om barnet. De voksne bruger hinandens viden, så det kommer det enkelte barn tilgode. På Stenderup Skole kan, vil og gør vi… sammen!

Regnbuen (børnehave og SFO)

Børnehaven og SFO, som under fælles betegnelse kaldes Regnbuen, er en del af Stenderup Skole og etableret efter Landsbyordning § 55. Børnehaven ligger i en skolebygning for sig selv med egen legeplads, hvor SFO ligger på skolen sammen med indskolingen. De to enheder er organisationsmæssigt en del af skolen, men den daglige ledelse varetages af Børnehave- og SFO-lederen.

Børnehaven

Børnene er fordelt på to aldersblandede grupper Sanglærker og Bogfinker. Hvert barn/familie har deres egen kontaktpædagog, som har hovedansvaret for at understøtte et godt og tillidsfuldt forældresamarbejde samt at sikre, at barnet er i god trivsel og udvikling.

Sprogsprutten er børnehavens linje, hvor vi igennem leg, læring og hverdagsaktiviteter arbejder med det talte, læste og skrevne sprog. Målet er ikke at børnene skal lære at læse og skrive i deres børnehavetid, men at vi kan være med til at skabe gode sproglige miljøer, hvor børnene får tidlige erfaringer med både skrivning og læsning og derved bliver nysgerrige og motiverede i forhold til skolestart.

Børnehaven er funktionsopdelt hvilket vil sige at rummene synliggør deres anvendelse. Børnehaven råder over tumlerum, værksted, fællesrum/køkken, legerum, lille bibliotek samt Vidensbrønden et interaktivt rum.
Legepladsen er indrettet med en variation af redskaber der tilgodeser alle børns behov for fysisk aktivitet samt mulighed for at være eksperimenterende. Ligeledes ligger børnehaven og skolen tæt på mark, vand, krat og skov som bruges i det pædagogiske arbejde.

I børnehaven er der ansat en køkkendame som står for den daglige madlavning hvor børnene har fuld forplejning.

Børnehaven vægter at skabe et miljø med omsorg, tryghed og anerkendelse hvor vi i hverdagsaktiviteter er beviste om at skabe tid til fordybelse, hvor muligheden for at være eksperimenterende er imødekommet.

SFO

SFO er indrettet med eget basislokale. Derudover benyttes Falkelokalet, samt sløjd, natur og Lego Education lokalerne. Børnene kommer i SFO efter endt skoledag kl. 14.00, (3.kl. elever kl. 15.00 tirsdag, onsdag og torsdag). Hver dag tilbydes der forskellige aktiviteter, som børnene kan deltage i. I SFO lægges der vægt på at det er børnenes fritid, men hvor det pædagogiske arbejde tager sit afsæt i de udarbejdede mål og indholdsbeskrivelse. I SFO vægter vi at skabe gode relationer børn og voksne imellem, hvor tryghed, omsorg og anerkendelse er omdrejningspunktet. SFO er certificeret som Idræt, Leg og Bevægelses SFO som tydeligt afspejles i de pædagogiske aktiviteter.

Teksten her på siden er fra disse dokumenter. Du kan downloade dem, hvis du ønsker:

Stenderup Skole

Børnehaven

Regnbuen: SFO