Fællesrådet

Fællesrådet for Stenderup-Krogager varetager områdets interesser overfor offentlige myndigheder og andre samarbejdspartnere. Rådet arbejder for sammenhold, identitet og trivsel. Udadtil fungerer er lokalrådet lokalsamfundets stemme, og indadtil samler rådet trådene i området. Det skal sikre helhedstænkning i Stenderup-Krogagers udvikling.

 

Generalforsamling 2017

Den 28. februar var der generalforsamling. Her er nogle dokumenter, som kan være relevante for borgerne i byen.

Beretning fra Stenderup

Referat af generalforsamling 28/2

 

Bestyrelsen

Formand
Niels Thomsen
22 97 82 95

Næstformand
Leif Kruse
29 63 85 16

Kasserer
Tina Nissen
20 66 70 99

Sekretær
Lona Linding
20 16 19 63

Medlem
Anny Nissen
24 94 27 79