Fællesrådet

Fællesrådet for Stenderup-Krogager varetager områdets interesser overfor offentlige myndigheder og andre samarbejdspartnere. Rådet arbejder for sammenhold, identitet og trivsel. Udadtil fungerer er lokalrådet lokalsamfundets stemme, og indadtil samler rådet trådene i området. Det skal sikre helhedstænkning i Stenderup-Krogagers udvikling.

Bestyrelsen

Formand
Leif Kruse
29 63 85 16
l.kruse@altiboxmail.dk

Næstformand
Lone Hansen

Kasserer
Tina Nissen
20 66 70 99
tina-per3@mail.dk

Sekretær
Lona Linding
20 16 19 63
lol@andelskassen.dk

Medlem
Thomas Hedegaard
20 28 22 76
t-hedegaard@live.com