Huset Mølgaard

Huset Mølgaard er et nyt bo-og dagtilbud for voksne med varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og retter sig mod unge og voksne, der har et gennemgribende behov for støtte og omsorg i hverdagen. Huset har plads til 10 beboere.

Udover lejligheder i stueetagen på hver 60 m2, så findes der på 1. sal i Huset dagtilbuddet, der består af beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud.

Huset Mølgaard er bygget op om en fond, der er sat i verden for at støtte op omkring og udvikle mennesker med specielle behov. Et evt. overskud i fonden går udelukkende til at udvikle og forbedre tilbuddet, til fordel for beboerne.

Fonden består at frivillige dygtige og engagerede personer med hver deres forskellige kompetencer. Bestyrelsen består af:

Sabine Borum Olesen
Pædagog.

Jette Berggreen
Sygeplejerske og tidligere leder på et plejecenter.

Lona Linding
Kunderådgiver, medlem af fællesrådet i Stenderup-Krogager og tidligere medlem af byrådet i Billund Kommune.

Ina Bjerge
Sagsbehandler (også uddannet social og sundhedsassistent).

Lars M. Madsen
Stifter af fonden og far til to udviklingshæmmede piger.

Få mere viden om Huset Mølgaard på deres hjemmeside. Her kan du også finde kontaktoplysninger og flere detaljer om aktiviteter i Huset.