Stenderup Kirke

Stenderup Kirke er opført efter tegning af Harald Lønborg-Jensen. Det er arkitektens første kirkebygning. Kirken blev indviet 7. marts 1909.
Et kapel vest for tårnet, hvidkalket og med afvalmet tegltag, er opført i 1943.
Kirkens stil er romantisk og består af langhus med apsisformet kor og et tårn i vest, hvis nederste etage fungerer som våbenhus.

For information om kirken, fx kalender og ansatte, se Stenderup Kirkes egen hjemmeside.

Ansatte

Sognepræst
Hanne Kobbelgaard
30 31 88 50
HKK@km.dk

Graver
Leif Kruse
29 63 85 16
stenderup.kirke@mvb.net