Stenderup Kirke

Stenderup Kirke er opført efter tegning af Harald Lønborg-Jensen. Det er arkitektens første kirkebygning. Kirken blev indviet 7. marts 1909.
Et kapel vest for tårnet, hvidkalket og med afvalmet tegltag, er opført i 1943.
Kirkens stil er romantisk og består af langhus med apsisformet kor og et tårn i vest, hvis nederste etage fungerer som våbenhus.

Stenderup Kirkes hjemmeside

 

Ansatte

Graver
Leif Kruse
29 63 85 16 / 20 88 89 65

Gravermedhjælper
Helle Bramming
30 24 93 04

Organist
Eva Kirkegaard
24 21 69 59

Kirkesanger
Gunhild Christensen
21 85 37 35

 

Undersider

Gudstjenesteliste
Menighedsrådet