Præsten

Fra 1. jan. 2017 er Stenderup blevet et selvstændigt pastorat/sogn under Grene Provsti. Den 1. april tiltrådte Hanne Kobbelgaard som ny sognepræst i Stenderup Sogn med bistandsforpligtelse til Grindsted Sogn og som ungdoms – og studenterpræst i Grene Provsti. Hanne Kobbelgaard har bopæl i Stenderup – Krogager.

Hannes ord om sig selv
Jeg hedder Hanne Kobbelgaard og er 28 år gammel. Jeg er gift med Lasse, som arbejder med sociale medier på TV SYD. Sammen har vi en livlig dreng, Johannes, på halvandet år. Jeg kommer fra Sunds ved Herning, men har siden 2009 boet i Århus, hvor jeg begyndte at læse teologi. I sommeren 2016 afleverede jeg mit speciale og begyndte herefter på pastoralseminariet, som jeg afsluttede i december 2016. Min baggrund er præget af fællesskab omkring kirken og en tæt sammenhæng mellem kirke og lokalsamfund. Jeg fornemmer at der også i Stenderup-Krogager er tradition for dette, og jeg håber at vi sammen kan fortsætte og styrke det gode forhold, sådan at kirken kan være aktuel og tilgængelig for alle! Jeg og min familie glæder os meget til at flytte til byen og lære jer at kende. Vi håber, I vil tage godt imod os.