Mødedatoer 2019

Herunder findes mødedatoerne for Menighedsrådet:

2019:
Onsdag den 20 nov. kl. 15.30

2020:
Torsdag den 14. jan. kl. 17.00
Onsdag den 19. feb. kl. 14.00 Kirkesyn
Onsdag den 11. marts kl. 14.30 Regnskab 2019
Onsdag den 22. april kl. 17.00 Budget og kvartalsrapport
Tirsdag den 12. maj kl. ?? Orienteringsmøde ang. kommende menighedsrådsvalg

Møderne er offentlige.

Referat af møderne kan læses på kirkens hjemmeside under ”Kontakt/ menighedsrådet” eller via dette link.