Mødedatoer 2020

Herunder findes mødedatoerne for Menighedsrådet:

Onsdag den 22. april kl. 16.30 Budget og kvartalsrapport
Tirsdag den 12. maj kl. ?? Orienteringsmøde ang. kommende menighedsrådsvalg
Onsdag den 17. juni kl. 15.45
Tirsdag den 11. august kl. 15.15

Møderne er offentlige.

Referat af møderne kan læses på kirkens hjemmeside under ”Kontakt/ menighedsrådet” eller via dette link.