Menighedsrådet

Menighedsrådet består af 5 medlemmer, præsten, samt medarbejderrepræsentant graver Leif Kruse. Menighedsrådets 1. og 2. suppleant får tilsendt mødedagsordenen og indgår i mange arbejdsopgaver på lige for med de 5 valgte medlemmer.

 

Medlemmer

Formand
Tina Bjerre Thomsen
30 24 93 04

Kasserer
Conny Margrethe Larsen
42 27 13 12

Kontaktperson og sekretær
Inger Margrete Andersen
23 71 00 26

Næstformand og kirkeværge
Inga Lind Laursen
22 87 93 61

Menigt medlem
Henrik Lind Jensen
26 83 39 98

1. suppleant
Ole Hansen
61 33 94 29

2. suppleant
Anette Borch Kristensen
21 45 94 90