Menighedsrådet

Medlemmer

Formand
Tina Bjerre Thomsen
20 46 56 95
tina.bj.thomsen@gmail.com

Kirkeværge og næstformand
Inga Lind Laursen
22 87 93 61
inga.laust@mvb.net

Kasserer
Conny Margrethe Larsen
42 27 13 12
coghbenner@gmail.com

Kontaktperson og sekretær
Inger Margrete Andersen
23 71 00 26
imandersen1946@gmail.com

Suppleant
Anette Borch Kristensen
21 45 94 90
katrinelund@gmail.com

Født medlem
Sognepræst Hanne Kobbelgaard
30 31 88 50
hkk@km.dk – sikker post kan sendes via http://sogn.dk/stenderup-billund/

Medarbejderrepræsentant
Eva Kirkegaard

Nyt medlem pr. 1. dec. 2019
Ole Hansen
61 33 94 29
ole.hansen@mvb.net