Menighedsrådet

Menighedsrådet består af 5 medlemmer, præsten, samt medarbejderrepræsentant graver Leif Kruse. Menighedsrådets 1. og 2. suppleant får tilsendt mødedagsordenen og indgår i mange arbejdsopgaver på lige for med de 5 valgte medlemmer.

 

Medlemmer

Formand
Tina Bjerre Thomsen
20 46 56 95
tina.bj.thomsen@gmail.com

Næstformand
Henrik Lind Jensen
26 83 39 98
swultenbog@os.dk

Kirkeværge
Inga Lind Laursen
22 87 93 61
inga.laust@mvb.net

Kasserer
Conny Margrethe Larsen
42 27 13 12
coghbenner@gmail.com

Kontaktperson og sekretær
Inger Margrete Andersen
23 71 00 26
imandersen1946@gmail.com

1. suppleant
Ole Hansen
61 33 94 29
ole.hansen@mvb.net

2. suppleant
Anette Borch Kristensen
21 45 94 90
katrinelund@gmail.com

Medarbejderrepræsentant
Eva Kirkegaard