Det sker

 

23. JUNI:

• Sankt Hans Aften på Øparken kl. 18.00. Bålet tændes 20.00. (Fællesrådet)

 

AUGUST

11. AUGUST:

• Damefrokost i Krogen.

16. AUGUST:

• Bankospil. (Pensionistforeningen)

18. AUGUST:

• Herrefrokost i Krogen.

24. AUGUST:

• Mødeaften. (Indre Mission)

30. AUGUST:

• Udflugt. (Pensionistforeningen)

 

SEPTEMBER

13. SEPTEMBER:

• Mødeaften. (Indre Mission)

26. SEPTEMBER:

• Efterårsjævndøgn i Krogen.